ЕКО ЕНЕРДЖИ САС

Компанията "ЕКО ЕНЕРДЖИ САС" ООД е търговец на електрическа енергия, с лицензен номер № Л-318-15/18.01.2010 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за период от 10 години.

Дружеството има право да продава, купува, импортира, експортира и транзитира активна електрическа енергия от и на територията на България.

Динамичното отваряне и либерализиране на пазарите на все повече страни е предпоставка за повишаваща се ликвидност и възможноста за създаването на балансиран портфейл. Доставките и изкупуването на електроенергия в България вече не са ограничени за реализация единствено в рамките на страната. Недостигът и излишъкът могат да бъдат хеджирани посредством трансгранична търговия.